Privacy verklaring

CamoGun is een handelsnaam en bedrijfsonderdeel van Cerakote Europe. CamoGun is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Handelsnaam: CamoGun
info@camogun.nl
Industrieweg 8B
8121 BZ Olst
06-16166845
KVK: 83360387
BTW-NR: NL862844228B01
IBAN: NL26 ABNA 0102586128

Persoonsgegevens die Gamogun verwerkt:
– Voor en achternaam van opdrachtgever
– Adresgegevens van opdrachtgever
– Telefoonnummer van opdrachtgever
– Emailadres van opdrachtgever
– Bankrekeningnummer van opdrachtgever
– Gegevens zoals Akte/Verlof, reparatieverslagen en bezoekrapportages die u actief verstrekt zodat Camogun de opdrachten adequaat uit kan voeren.

Met welk doel en grondslag Camogun persoonsgegevens verwerkt:
– Het kunnen uitvoeren van alle benodigde werkzaamheden. Het kunnen opnemen van contact/ mailen ten behoeve van de afhandeling van uw opdracht.
– Het afhandelen van de betaling.

Hoe lang Camogun persoonsgegevens bewaart:
Camogun bewaart de persoonsgegevens tijdens de gehele opdracht periode tot een maximum van 2 jaar. Het doel hiervan is dat er bij aanspraak op garantie, klachten of vragen snel en adequaat gehandeld kan worden. Na 2 jaar zullen de dossiers door Camogun vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Slechts na uw goedkeuring zal Camogun informatie met derden delen. Camogun verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Cookies
Camogun gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@camogun.nl
Camogun zal zo snel mogelijk reageren op het verzoek. Tevens verwijst Camogun naar de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe Camogun de persoonsgegevens beveiligd:
De dossiers worden digitaal bewaard op een beveiligde laptop met meerdere wachtwoorden, 2-factor-authenticatie en Encryptie.
Camogun neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@camogun.nl